logo hypotheekcarriere.nl

De Goudse Verzekeringen

Bouwmeesterplein 1
2801 BX
Gouda

0182 - 544 544
www.goudse.nl


Actief in

De Goudse biedt producten op het gebied van levens- en inkomensverzekeringen, schade en employee benefits.

Medewerkers
Ruim 800
Structuur

De Goudse is volledig zelfstandig.

Profiel

De Goudse is een zelfstandige en onafhankelijke verzekeringsmaatschappij. Een maatschappij met een rijke historie, die in 1924 is opgericht. Ruim 80 jaar later is De Goudse een bedrijf van formaat met een gevestigde reputatie. In Nederland werkt zij voor haar distributie vrijwel uitsluitend samen met onafhankelijke, professionele assurantieadviseurs. De Goudse heeft ruim 800 medewerkers. De jaaromzet bedraagt circa 900 miljoen euro.

Voor particulieren en bedrijven in Nederland biedt De Goudse nagenoeg alle verzekeringsvormen op het gebied van schade, leven, pensioen, beleggen, ziektekosten en arbeidsongeschiktheid, alsmede hypotheken. Op de internationale markt richt De Goudse zich op reis- en expatriatesverzekeringen. In het buitenland omvat de groep bemiddelingsbedrijven in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In de overige landen wordt samengewerkt met professionele distributieorganisaties.

De Goudse heeft gekozen voor een organisatiestructuur waarmee snel en daadkrachtig ingespeeld kan worden op ontwikkelingen op de verschillende deelmarkten. De organisatie van De Goudse bestaat uit drie business-units: Intermediair, Zorg & Inkomen en Expatriates & Reis. Deze worden ondersteund door vier service-units: Financiën, Informatie & Communicatie Technologie, Human Resources & Facilitair en Corporate Marketing & Communicatie.

Cultuur
De Goudse baseert al sinds jaar en dag haar beleid op een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen ten opzichte van haar polishouders, de assurantietussenpersoon, de aandeelhouders en de medewerkers, maar ook ten opzichte van andere belanghebbenden.

Alles wat de medewerkers doen, dient maatschappelijk verantwoord te zijn en te zijn gebaseerd op moraliteit, zorgvuldigheid, geloofwaardigheid, loyaliteit en collegialiteit. De eigen verantwoordelijkheid vormt daarbij het uitgangspunt.

Loopbaanmogelijkheden
De medewerkers van De Goudse bepalen het succes van het bedrijf. Daarom wordt er veel geinvesteerd in hun ontwikkeling en hun persoonlijke welzijn en is er een uitstekend eigentijds secundair arbeidsvoorwaardenpakket.