Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

Klant vordert vergeefs 330.000 euro van hypotheekadviseur

(Kifid-uitspraak GC 2024-0344) De consument verwijt de adviseur dat hij haar een overbruggingslening met een variabele rente heeft geadviseerd terwijl hij wist dat zij zekerheid wilde over de maandlasten van haar lening. Zij vordert 330.000 euro van de adviseur. De Geschillencommissie stelt vast dat de consument de adviseur heeft ingeschakeld voor advies en bemiddeling maar dat zij hem daarbij wel een bepaalde aanwijzingen heeft
gegeven.

De commissie: "Zo wilde zij een overbruggingslening van 350.000 euro en bewust geen offerte bij Argenta omdat zij daar naar eigen zeggen een ‘enorm trauma’ heeft opgelopen. Uit het dossier kan worden opgemaakt dat de adviseur gevolg heeft gegeven aan de aanwijzingen van de consument. Tijdens de hoorzitting is door de adviseur toegelicht dat Argenta de enige aanbieder in de markt is die een overbruggingslening aanbiedt tegen een vaste rente. Wat betreft de zekerheid omtrent de maandlasten was een overbruggingslening bij Argenta wellicht een betere keuze geweest. Echter, gelet op de uitdrukkelijke wens van de consument om geen lening bij Argenta af te sluiten is bewust niet naar die optie gekeken, aldus de adviseur. De commissie oordeelt dat dit de adviseur in dit geval niet worden verweten".

Lees verder >>