Voor de laagste inkomens stijgt de maximale hypotheek fors

Voor de laagste inkomens stijgt de maximale hypotheek fors

Voor de laagste inkomens stijgt de maximale hypotheek in 2025 fors. Aldus de bijlage met financieringslastpercentages bij de Wijzigingsregelinghypothecair krediet, zoals deze ter internetconsultatie is voorgelegd.

In bijlage I zijn de inkomens met bijbehorende financieringslastpercentages opgenomen. Deze tabellen zijn aangepast in overeenstemming met het advies van het Nibud. De financieringslastpercentages zijn berekend vanaf een toetsinkomen van 28.000 euro (verwachte bruto minimumloon en bruto AOW-uitkering vanaf januari 2025). Voor het bepalen van de financieringslastpercentages zijn zowel de inkomsten als uitgaven gemiddeld over de afgelopen vier jaar, door voor elk afzonderlijk jaar financieringslastpercentages te berekenen en die te middelen.

Voor de laagste inkomens stijgen de financieringslastpercentages en daarmee de maximale hypotheek. De
maximale hypotheek daalt voor huishoudens met een inkomen vanaf 60.000 euro (indien geen rekening wordt gehouden met een loonstijging). Voor 2025 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) een gemiddelde bruto loonstijging van 3,8 procent. Indien rekening wordt gehouden met deze loonstijging, stijgt voor alle inkomens de maximale hypotheek.

[....]